Cocktails & Beverages

BioloMix: Rhubarb Rose Bellini

THÀNH PHẦN

HƯỚNG DẪN

  1. Múc nước pha và xi-rô vào ly phục vụ của bạn.
  2. Lên trên với Prosco và khuấy để kết hợp.
#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *