BioloMix: Elk Steaks

0 minutes, 31 seconds Read

Tôi muối và bít tết pepped. Cho vào túi kín và đặt ở 127 độ .

Thành phần

Hướng dẫn

  • Bước 1: Đặt Nồi chính xác BioloMix Sous Vide của bạn thành 127.0ºF / 52.8ºC.
  • Bước 2: Được nấu trong hơn 3 giờ
  • Nướng
  • Bước 0: Hoàn thành trên nướng. Ước gì tôi có được lò nướng của tôi nóng hơn (500+) chỉ có 400.
  • Bước 1: Miệt mài trong 2 phút mỗi bên

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *