Tại sao tôi nên nấu sous vide?

Nấu sous vide sử dụng khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác với sự lưu thông để tạo ra kết quả mà bạn không thể đạt được thông qua bất kỳ kỹ thuật nấu ăn nào khác. Lý do–khi sử dụng các phương pháp nấu ăn truyền thống, bạn không kiểm soát được nhiệt …

Why should I cook sous vide?

Sous vide cooking utilizes precise temperature control with circulation to produce results that you can’t achieve through any other cooking technique. The reason–when using traditional methods of cooking, you don’t have control over heat and temperature. Consequently, it’s very difficult and time consuming to consistently cook great food. Food ends up overcooked on the outside, …