BioloMix: Dịch vụ ăn uống

Chuẩn bị thực phẩm Sous vide đặc biệt hữu ích cho các chức năng lớn vì nó cho phép chuẩn bị trước các loại thực phẩm. Thực phẩm được đóng gói thuận tiện giúp giảm thiểu rủi ro bị ô nhiễm sau chế biến.40 Phần lớn thực phẩm được nấu chín theo kiểu vide để […]