Sous Vide Chicken Korma

Chef: Christina Wylie, Koh Samui ThailandChristina Wylie is an award-winning writer, author, editor, food stylist, recipe creator, entrepreneur, and radio host whose work has been featured in The Times & The Sunday Times, Time Out (Melbourne, Sydney, Hong Kong and Dubai), Traveler’s Digest, Fah Thai Magazine, Broadsheet, Wining & Dining and many other well-known international […]

Curry with Shredded Sous Vide Chicken

Chef: Christina Wylie, Koh Samui ThailandChristina Wylie is an award-winning writer, author, editor, food stylist, recipe creator, entrepreneur, and radio host whose work has been featured in The Times & The Sunday Times, Time Out (Melbourne, Sydney, Hong Kong and Dubai), Traveler’s Digest, Fah Thai Magazine, Broadsheet, Wining & Dining and many other well-known international […]

Sous vide spicy shrimp soup

Chef: Christina Wylie, Koh Samui ThailandChristina Wylie is an award-winning writer, author, editor, food stylist, recipe creator, entrepreneur, and radio host whose work has been featured in The Times & The Sunday Times, Time Out (Melbourne, Sydney, Hong Kong and Dubai), Traveler’s Digest, Fah Thai Magazine, Broadsheet, Wining & Dining and many other well-known international […]

Sous Vide Coconut Pumpkin Soup

Chef: Christina Wylie, Koh Samui ThailandChristina Wylie is an award-winning writer, author, editor, food stylist, recipe creator, entrepreneur, and radio host whose work has been featured in The Times & The Sunday Times, Time Out (Melbourne, Sydney, Hong Kong and Dubai), Traveler’s Digest, Fah Thai Magazine, Broadsheet, Wining & Dining and many other well-known international […]

BioloMix: Kombu (Pre) Dashi

Dominik MJ, DubaiKhách sạn chuyên nghiệp từ hơn 20 năm. Chuyên gia quán bar và đồ uống dày dặn kinh nghiệm. Đầu bếp tại nhà đầy đam mê, sử dụng chế độ nấu ăn sous vide trong hầu hết mọi bữa ăn! Phương châm: • Sous vide hàng ngày! • Đi theo chỉ số! Kombu […]