Introduction to cooking sous vide 01, What is Sous Vide

BioloMix: Vùng an toàn nhiệt độ cho nấu ăn theo phong cách sous vide

Nhiệt độ được sử dụng trong nấu ăn theo phong cách sous vide thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ khử trùng, nhiệt độ xảy ra trên> 121 ° C (250 ° F). Vùng an toàn nhiệt độ của Sous vide được mô tả trong Hình 1. Sơ đồ và cách diễn giải này được điều chỉnh từ một trang blog về sous vide tại

Trang web này cũng khuyến cáo rằng thực phẩm sống không được lưu trữ quá hai ngày trước khi thanh trùng, được làm lạnh dưới 3 ° C (37 ° F) trong vòng hai giờ và thực phẩm đã được thanh trùng nên được phục vụ ngay lập tức hoặc bảo quản dưới 3 ° C (37 ° F), phù hợp với khuyến nghị của Chef. 15

#Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *