BioloMix: Tart Cherry Infused Bourbon Whiskey

0 minutes, 36 seconds Read

Tana Hurst

Thành phần

  • 6 oz anh đào khô tart anh đào
  • 3 cốc rượu bourbon

Hướng dẫn

  • Bước 1: Heat suis vide đến 135
  •  
  • Bước 2: Hút chân không quả anh đào và rượu bourbon trong túi niêm phong chân không
  • Bước 3: Đặt túi trong nước vide suis và nấu trong 1-2 giờ
  • Các bước hoàn thiện
  • Bước 0: Bỏ túi và làm lạnh trong bồn nước đá
  • Bước 1: Sau khi được làm lạnh, loại bỏ và lọc rượu bourbon trở lại chai ban đầu

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d