Tại sao tôi nên nấu sous vide?

2 minutes, 12 seconds Read

Nấu sous vide sử dụng khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác với sự lưu thông để tạo ra kết quả mà bạn không thể đạt được thông qua bất kỳ kỹ thuật nấu ăn nào khác. Lý do–khi sử dụng các phương pháp nấu ăn truyền thống, bạn không kiểm soát được nhiệt độ và nhiệt độ. Do đó, rất khó khăn và tốn thời gian để nấu những món ăn ngon một cách nhất quán. Thức ăn sẽ bị chín quá ở bên ngoài, chỉ một phần nhỏ ở giữa được nấu ở nhiệt độ bạn muốn. Thức ăn mất hương vị, dễ bị nấu quá chín và có kết cấu khô, dai. Với khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác trong nhà bếp, sous vide mang lại những lợi ích sau:

Tính nhất quán
Vì bạn nấu thức ăn ở nhiệt độ chính xác trong một khoảng thời gian chính xác nên bạn có thể mong đợi kết quả rất nhất quán.

Nếm
Thực phẩm nấu trong nước ép của nó. Điều này đảm bảo rằng thực phẩm ẩm, ngon ngọt và mềm.

Giảm chất thải
Thực phẩm chế biến theo cách truyền thống bị khô và gây lãng phí. Ví dụ, trung bình, bít tết nấu theo cách truyền thống mất tới 40% thể tích do bị khô. Bít tết được nấu chín bằng cách nấu chính xác, không làm mất khối lượng của nó.

Uyển chuyển
Nấu ăn truyền thống có thể đòi hỏi sự chú ý liên tục của bạn. Nấu ăn chính xác đưa thức ăn đến một nhiệt độ chính xác và giữ nó. Không có lo lắng về overcooking.

#Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Biolomix #KitchenEssentials #SmartKitchen #KitchenTech
#SousVide #KitchenTech #GourmetCooking #FoodieLife #CookingGoals #HomeCooking #Foodie #KitchenHacks

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *