BioloMix: Sous Vide Container

0 minutes, 57 seconds Read

Sous Vide Container

Kẹp BioloMix vào thành của bất kỳ nồi hoặc bình nào có kẹp có thể điều chỉnh được. Vì vậy, bạn có thể sử dụng bất kỳ kích thước nồi nào mà bạn đã có sẵn ở nhà. Nếu bạn dự định nấu nhiều thức ăn cùng một lúc, các thùng nhựa như Cambro và Rubbermaid là lựa chọn tuyệt vời.

Bạn cũng có thể khám phá việc tạo ra một nồi nấu ăn sous vide chuyên dụng . Các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi đã tạo ra một số bản hack cambro và làm mát xảo quyệt. Hãy xem hướng dẫn này về các thùng chứa BioloMix tốt nhất

#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *