Cocktails & Beverages

BioloMix: The ChamRock Cocktail

THÀNH PHẦN

  • 1 ounce (30 ml) xi-rô gừng ngâm rượu sous vide , ướp lạnh tốt
  • 1 ounce (30 ml) rượu mùi dưa lưới Midori, ướp lạnh tốt
  • 2 ounce (60 ml) sâm panh hoặc rượu vang, ướp lạnh tốt

HƯỚNG DẪN

  1. Đặt các thành phần theo thứ tự thành một cây sâm panh.
  2. Thưởng thức! Slainte
#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *