BioloMix: Các khuyến nghị của chúng tôi về việc xác định tiêu chí thời gian và nhiệt độ để nấu ăn theo phong cách sous vide an toàn

0 minutes, 38 seconds Read

Việc chuẩn bị thực phẩm được nấu theo kiểu sous vide diễn ra theo một số dòng chảy hoặc con đường khác nhau trong môi trường nhà hàng. Cách phổ biến nhất của những con đường này được minh họa trong biểu đồ dòng thực phẩm trong hình tiếp theo. Thực phẩm có thể trải qua một số bước chuẩn bị trước khi hấp (được đặt trong môi trường chân không) như nướng, ướp, v.v.

#Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *