Cocktails & Beverages

BioloMix: Raspberry syrup

Thành phần

  • 32oz quả mâm xôi đông lạnh
  • 4 cốc nước
  • 4 cốc đường trắng

Hướng dẫn

  • Bước 1: cho nước, đường và quả mâm xôi vào túi lớn.
  • Bước 2: làm nóng trước sous vide đến 135 độ
  • Bước 3: đặt túi trong nước trong 2 giờ
  • Bước 4: Lấy túi ra khỏi nước sau 2 giờ và đặt nó vào bồn nước đá với nửa nước đá nửa nước trong 30 phút
  • Bước 5: căng trong một lưới lọc và sau đó cho vào hộp hoặc lọ

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *