Lamb

BioloMix: Kokoretsi alla Greca

Konstantinos Bakalas, Athens, Greece

Kokoretsi – Phong cách Hy Lạp!
Thành phần cho 0
Muối, tiêu, oregano, thym

Hướng dẫn
Bước 1
Thêm chất thơm như Muối, hạt tiêu, lá oregano, hương thảo và cỏ xạ hương.
Bước 2
kokoretsi
Bước 3
Sous vide trong 7 giờ ở 70 C!
Bước 4
Lấy kokoretsi ra khỏi túi và đặt nó trên một tấm lót khăn giấy. Vỗ nhẹ cho khô.

Các bước hoàn thiện
Bước 0
Hoàn thành món sous vide kokoretsi trong chảo, trên vỉ nướng hoặc bằng đầu đốt propan.

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *