BioloMix: Salty Seattle’s Frenched Rack of Pork – YUM!

0 minutes, 28 seconds Read

Đó là thời tiết ẩm thực thoải mái và không có gì thoải mái hơn thịt lợn nấu chín chậm mặn và táo. Gần đây, chúng tôi đã xem qua công thức này từ blog Salty Seattle giúp làm cho miệng của chúng tôi có nước.

Chia sẻ công thức này với bạn bè!

#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *