BioloMix: Eye of the Dragon Cocktail (Cocktail mắt rồng)

0 minutes, 47 seconds Read

Lịch sự của Mondrian Hotel Bar
Pha 1 ly cocktail

Mắt rồng

THÀNH PHẦN

  • 3 nhánh bạc hà (dành 1 nhánh để trang trí)
  • 1/2 ounce (15 ml) xi-rô cây thùa
  • 1/2 ounce (15 ml) nước chanh  Lychee and Melon Infused Bulldog Gin
  • 1 ounce (30 ml) Nước ép dứa, táo & bạc hà
  • 4 hoặc 5 viên đá để lắc
  • Đá bào

HƯỚNG DẪN

  1. Vào bình lắc cocktail, thêm 2 nhánh bạc hà và xi-rô cây thùa; vò nhẹ bạc hà.
  2. Thêm tất cả các thành phần khác, ngoại trừ đá vụn, và lắc đều để làm lạnh.
  3. Cho một ly Collins với đá vụn, lọc cocktail vào đó và trang trí với nhánh bạc hà còn lại.
#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *