BioloMix: Green Smoke

0 minutes, 40 seconds Read

Courtesy of the Mondrian Hotel bar
Makes 1 cocktail

THÀNH PHẦN

  • 1 1/2 ounce (45 ml) Sous Vide Infused Pasilla và Chipotle Bulldog Gin
  • 1 ounce (30 ml) Blueprint Kale, Táo, Gừng, Romaine, Rau bina, Dưa chuột, Cần tây, Mùi tây & Nước chanh *
  • 1/2 ounce (30 ml) nước chanh
  • 1/2 ounce (30 ml) xi-rô cây thùa
  • 4 đến 5 viên đá để lắc
  • 4 đến 6 viên đá để phục vụ
  • Parsley sprig để trang trí

HƯỚNG DẪN

  1. Trong bình lắc cocktail, cho tất cả các thành phần vào và lắc đều để làm lạnh.
  2. Lọc vào ly Collins trên đá mới.
  3. Trang trí với một nhánh ngò tây.
#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d