BioloMix: Bò viên (picanha)

0 minutes, 52 seconds Read

Thành phần cho 8 người ăn

 • Bò viên (2 kg)
 • Một thìa mù tạt
 • Vài giọt khói lỏng (tùy chọn)
 • Một thìa mayo

Hướng dẫn

 • Bước 1: Phủ lên thịt bò một lớp mù tạt mỏng
 • Bước 2: Cho thịt vào bên trong túi hút chân không, nhỏ vài giọt khói lỏng và buộc kín. Để nó trong 24 giờ
 • Bước 3: Nấu trong 3 giờ ở 53,5 ° C
 • Bước 4: Sau khi nấu xong, cho thịt vào chậu nước đá
 • Các bước hoàn thiện
 • Bước 0Để thịt ra nếu có túi, lau khô
 •  Bước 1Đặt một lớp mayo mỏng lên trên rồi nướng trên bếp điện, cho đến khi thành một lớp vỏ mỏng.

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *