BioloMix: Món ngon cá hồi

0 minutes, 33 seconds Read

Jacob Chapa, Chicago

Sử dụng gia vị mong muốn

Thành phần

  • Có sử dụng cà phê bít tết bơ Costco’s Kinders không

Hướng dẫn

  • Bước 1: Tôi đóng gói từ mùa đóng gói cửa hàng sau đó đóng gói lại và túi niêm phong chân không
  • Bước 2: Nấu và sous vide cho nhiệt độ mong muốn
  • Các bước hoàn thiện
  • Bước 0: Ra khỏi vide sous có thể hút nó với táo đào hoặc anh đào

#Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *