Barbecue

BioloMix: Dear Meat


Jerry Russell

Điều này xuất hiện rất khác nhau, tôi yêu thích nó và những người khác cũng vậy

Thành phần

  • Muối
  • Hạt tiêu
  • Hành khô
  • Bột tỏi

Hướng dẫn

  • Bước 1: Đặt Nồi chính xác BioloMix Sous Vide của bạn thành 128,0ºF / 53,3ºC.
  • Tôi đã sử dụng một ngọn đuốc cho đầu bếp của tôi nhưng tôi cũng sử dụng vỉ nướng của mình, trên vỉ nướng, nắp nhiệt hoàn toàn chỉ làm cháy bên ngoài

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *