BioloMix: Holiday Cranbertini

0 minutes, 35 seconds Read

Makes one cocktail

THÀNH PHẦN

HƯỚNG DẪN

  1. Trong bình lắc, đổ rượu vodka và rượu mùi cam lên trên đá.
  2. Lắc mạnh để làm lạnh.
  3. Đổ vào ly cocktail có cuống.
  4. Lên trên với bong bóng và trang trí bằng cách xoắn.
  5. Thưởng thức!
#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d