Cocktails & Beverages

BioloMix: Lime Limoncello Cooler

Courtesy of Staff Blogger, Sophie
Makes 1 cocktail

THÀNH PHẦN

  • 2 ounce (60 ml) Lime-Limoncello , ướp lạnh tốt
  • Đá viên để lắc và phục vụ
  • Nước có ga (seltzer)
  • Một vài nhánh bạc hà

HƯỚNG DẪN

  1. Đổ limoncello vôi lên trên đá trong ly đá.
  2. Đầu tiên với seltzer và trang trí với bạc hà.
  3. Nói đi! Hương vị như mùa hè!
#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *