BioloMix: Deer Roast (Thịt Hươu Quay)

0 minutes, 33 seconds Read

Brett Dove

Thành phần cho 3

  • Muối biển
  • Tiêu
  • Khói lỏng
  • Tỏi tươi đập dập

Hướng dẫn

  • Bước 1: Đặt Nồi chính xác BioloMix Sous Vide của bạn thành 135.0ºF / 57.2ºC.
  • Bước 2: Vỗ hươu khô và tẩm muối tiêu
  • Bước 3: Cho tỏi và khói lỏng vào túi
  • Bước 4: Nấu trong 3 giờ và sau đó để lắng trong 10 phút
  • Hoàn thiện
  • Bước 0: Phủ sốt mayonnaise và ướp mỗi bên trong 1 phút
#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *