Barbecue

BioloMix: Venison Sirloin Steaks (Bít tết Thịt nai)

Matt, Chicago, US

Thành phần cho 1

  • Venison Sirloin Steak
  • Muối và tiêu

Hướng dẫn

  • Bước 1: Đặt Nồi chính xác BioloMix Sous Vide của bạn thành 129,0ºF / 53,9ºC.
  • Bước 2: Dùng khăn giấy thấm khô miếng bít tết
  • Bước 3: Nêm muối và tiêu vào mỗi bên miếng bít tết
  • Bước 4: Đặt trong túi BioloMix Sous Vide và đặt trong Sous Vide
  • Các bước hoàn thiện
  • Bước 0: Bỏ (các) bít tết khỏi túi Sous Vide
  • Bước 1: Đặt một miếng bơ lên ​​(các) miếng bít tết và ướp trong 2 phút cho mỗi mặt ở nhiệt độ cao (hơn 400 độ)
  • Bước 2: Để yên trong 5 phút và thưởng thức
#Biolomix #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide #MaySousVidegiabaonhieu
#Sousvidemeaning #Sousvide #CachnauSousvide #BanmaySousVide #Nauannhietdothap

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *