BioloMix: Sườn ngắn Hàn Quốc

0 minutes, 31 seconds Read

Russell Wong

48 giờ Trung bình Hiếm có Sườn ngắn!

Thành phần

  • Sườn bò non
  • Sốt bulgogi Hàn Quốc

Hướng dẫn

  • Bước 1: Thêm một chút nước sốt vào miếng sườn ngắn và túi. Để thịt ướp trong vòng 24 giờ.
  • Bước 2: Thêm túi vào bồn tắm trong 48 giờ
  • Các bước hoàn thiện
  • Bước 0: Caramen dưới lòng gà thịt hoặc trên chảo.

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d