Poultry

BioloMix: Thịt thăn gà với sữa chua tỏi

Alex Nava

Khô gà xát muối tiêu trắng, nghệ và tỏi băm nhỏ. Áo trong sữa chua. Lên trên với chanh và cỏ xạ hương. Cho tất cả nước xốt vào túi nấu và nấu ngay.

Thành phần

  • 2 ức gà / 4 viên ức gà
  • 12 oz. Sữa chua Hy Lạp 0% FAGE
  • 1 củ tỏi
  • 1 quả chanh
  • Suối cỏ xạ hương

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *