Lamb

BioloMix: Sous Vide gegart Lammkarree mit Zitronen Thymian Kruste

Chris Force Food Show, Frankfurt am Main

Làm thế nào là giá thịt cừu ngon nhất với lớp vỏ cỏ xạ hương chanh nấu ở Sous Vide mà tôi từng được thưởng thức.
Thành phần


Hướng dẫn
Bước 1
Đặt Nồi nấu chính xác BioloMix Sous Vide của bạn thành 58ºC / 136.4ºF

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *