Barbecue

BioloMix: Elk Burgers – Vừa hiếm

Lấy thịt nai sừng tấm và để riêng vào túi ni lông với 1/2 pound miếng chả. Thêm muối, tiêu, thìa là, tỏi.

Thành phần
Thịt nai sừng tấm
Cây thì là
Bột tỏi
Muối
Hạt tiêu

Hướng dẫn
Bước 1
Tách thịt thành nửa miếng chả.
Bước 2
Lấy thịt nai sừng tấm và nêm muối, tiêu, tỏi tiêu và thìa là.
Bước 3
Đặt trong túi nhựa kín không khí
Bước 4
Đặt các túi đó vào Anova trong 1 giờ ở 135
Bước 5
Hoàn thành trong chảo gang 1 phút cả hai mặt. Thêm phô mai vào miếng chả trong chảo nếu muốn

Các bước hoàn thiện
Bước 0
Hoàn thành trong chảo gang 1 phút cả hai mặt. Thêm phô mai vào chảo nếu muốn.

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *