BioloMix: Elk Sirloin

0 minutes, 38 seconds Read

Thành phần

  • Muối
  • Hạt tiêu
  • Nhánh hương thảo trên mỗi miếng bít tết

Hướng dẫn

  • Bước 1: Rã đông trong tủ lạnh trong 1 ngày. Vỗ cho khô, thêm muối và hạt tiêu để thử. Để ở nhiệt độ phòng, 15 phút. Thêm cành hương thảo và nhét bít tết vào túi để bắt đầu nấu.
  • Các bước hoàn thiện
  • Bước 0: Chảo gang có lớp lông phun mỡ vịt và núm bơ ở trên Cao. 1:30 mỗi bên sang màu nâu

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *