Barbecue

BioloMix: Venison by Kyler

Thịt nai với hương thảo, tỏi, muối và hạt tiêu. Niêm phong chân không và đặt ở 129 ° F trong 2 giờ. Kết hợp với nam việt quất gastrique, cải thìa và cà rốt.

Thành phần

  • Thịt nai

Hướng dẫn

  • Bước 1: Thịt nai với hương thảo, tỏi, muối và hạt tiêu. 
  • Bước 2: Niêm phong chân không và đặt ở 129 ° F trong 2 giờ. 
  • Kết hợp với nam việt quất gastrique, cải thìa và cà rốt.

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *