Barbecue

BioloMix: Bò bít tết

Thành phần

 • Bò bít tết
 • Muối
 • Hạt tiêu
 • cây mê điệt
 • xạ hương

Hướng dẫn

 • Bước 1: Nêm bít tết với muối và tiêu
 • Bước 2: (Tùy chọn) đặt miếng bít tết trên người hút thuốc trong 2 giờ cho khói
 • Bước 3: Bịt bít tết bằng lá hương thảo và cỏ xạ hương ngay sau khi lấy ra khỏi người hút thuốc
 • Bước 4: Đặt trong vide sous trong 2 giờ ở nhiệt độ 125 (hoặc nhiệt độ mong muốn)
 • Bước 5: Tìm kiếm bằng gang
 • Bước 6: Nghỉ ngơi trong 15 phút
 • Bước 7: Cắt nhỏ và thưởng thức

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *