Barbecue

BioloMix: Nai bít tết ớt đỏ

Nai non bít tết với ớt đỏ

Thành phần

  • ớt đỏ Kampot dài

Hướng dẫn

  • Bước 1: thêm 30 phút nếu nấu bít tết vẫn còn đông lạnh
  • Bước 2: nấu chậm theo chỉ dẫn
  • Các bước hoàn thiện
  • Bước 0: hoàn thành trong chảo rất nóng trong 2 phút cho mỗi bên

#Sousvide #Biolomix #Biolomixsousvide #BiolomixAmazon #Sousvidelagi #MaySousVide #MaynauchamSousVide

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *