BioloMix: Dịch vụ ăn uống

Chuẩn bị thực phẩm Sous vide đặc biệt hữu ích cho các chức năng lớn vì nó cho phép chuẩn bị trước các loại thực phẩm. Thực phẩm được đóng gói thuận tiện giúp giảm thiểu rủi ro bị ô nhiễm sau chế biến.40 Phần lớn thực phẩm được nấu chín theo kiểu vide để […]

BioloMix: Thiết bị và vật tư Sous vide Part 2

Máy đóng gói chân không. Có một số loại máy đóng gói chân không. Bộ làm kín bên ngoài. Túi được đặt ở bên ngoài của máy niêm phong, không khí được rút ra và xảy ra quá trình niêm phongbên ngoài của máy niêm phong. Máy đóng gói chân không loại buồng, buồng đơn […]